แนะนำพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ในรูปแบบของการหมุนเวียนผู้ฝึกปฎิบัติงานด้านเทคนิคชาวต่างชาติ

1.ภาพรวมของธุรกิจ 2.จุดแข็งของบริษัทเรา 3.แนะนำบริษัทเราที่เปิดในท้องถิ่น 4.คู่ค้าพันธมิตรทางธุรกิจ

แนะนำพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในรูปแบบของการหมุนเวียนผู้ฝึกปฎิบัติงานด้านเทคนิคชาวต่างชาติ

บริษัทของเราสอนภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทยให้ผู้ฝึกปฎิบัติงานด้านเทคนิค จนถึงระยะเวลากำหนดการพร้อมเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นและโรงเรียนของเราได้รับการอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นการส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นทำให้เรามีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมในท้องถิ่นจนถึงระดับนานาชาติ บริษัทของเราดำเนินการส่งเสริมในการสร้างทรัพยากรมนุษย์ด้วยความตั้งใจอย่างมุ่งมั่นจากจุดแข็งของคำว่า 「การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์」(การสร้างคุณภาพ)

เปลี่ยนภาษา

1.ภาพรวมของธุรกิจ

บริษัทของเรา แนะนำผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคชาวไทยให้กับบริษัทในประเทศไทยและบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย โดยร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับเครือข่ายในท้องถิ่นของไทย

ภาพรวมของธุรกิจ


※ TJBN คือชื่อย่อของบริษัท Thai Japan Business Network Manpower Co., Ltd.
โดยบริษัท JOHNAN CORPORATION ร่วมลงทุนทางธุรกิจกับ TJBN

สามารถนำไปใช้ในธุรกิจดังต่อไปนี้

 • ・บริษัทญี่ปุ่นที่มีแผนการขยายในประเทศไทย
 • ・บริษัทญี่ปุ่นที่กำลังดำเนินการอยู่ในประเทศไทยแล้ว
 • ・บริษัทที่มีความประสงค์ต้องการใช้ความสามารถของผู้ฝึกปฎิบัติงานด้านเทคนิคชาวไทยที่อยู่ในประเทศไทย
 • ・นอกจากนั้น บริษัทที่มีความสนใจใช้ประโยชน์จากโครงการนี้ นำไปพัฒนาส่งเสริมสร้างจุดแข็งภายในองค์กรหรือต้องการขยายไปสู่ประเทศต่างๆ

2.จุดแข็งของบริษัทเรา

 • 1.สรรหาบุคลากรที่มีความสามารถ โดยร่วมมือกับองค์กรจัดส่งผู้ฝึกงาน

  บริษัทของเราร่วมมือกับองค์กรจัดส่งผู้ฝึกงาน (TJBN) ที่ได้การรับรองจากหน่วยงานของรัฐบาลไทย ทำให้มั่นใจได้ถึงการคัดสรรบุคลากรที่มีความสามารถ
  นอกจากนี้ ในช่วงที่ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้สมัครทั้งสองฝ่ายต่างสอบถามข้อมูลได้อย่างใกล้ชิดเพิ่มความเข้าใจและไว้วางใจซึ่งกันและกันได้เป็นอย่างดี

 • 2.โปรแกรมการศึกษาและการจัดฝึกอบรมสามารถใช้จุดแข็งของ การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ (การสร้างบุคลากร)

  บริษัทของเรามีฐานการผลิตอยู่ในเขตอุตสาหกรรม ปิ่นทอง ตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรีโดยเรามีประสบการณ์ในการผลิตทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ
  ในด้านการศึกษาภาษาญี่ปุ่นเราพิจารณาการเรียนการสอนตามระดับขั้นพื้นฐานของแต่ละคนที่มี โดยประยุกต์การศึกษามาจากจุดแข็งในการเป็นผู้สร้าง/ผู้ผลิต
  จากความสามารถของเราที่ได้นำมาช่วยถ่ายทอดความรู้ความสามรถจากสถานที่ผลิตจริง นอกจากนี้ เรายังให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณีของประเทศญี่ปุ่น
  ไม่เพียงแต่จะเกิดผลดีกับบริษัทที่รับผู้ฝึกงานแล้วยังส่งผลดีไปถึงบุคคลอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและกันได้

 • 3.การสนับสนุนล่ามและเจ้าหน้าที่ติดต่อได้เต็มเวลา

  บริษัทเรามีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหลัก ดังนั้นโปรดอย่าลังเลใจที่จะสอบถามเรามาได้และเรายังมีเจ้าหน้าที่ล่ามคอยสนับสนุน

 • 4.สนับสนุนหางานให้ หลังจากที่เดินทางกลับประเทศ

  เราจะสนับสนุนการจ้างงานร่วมกับหน่วยงาน ผู้จัดส่ง (TJBN) เพื่อให้ผู้ฝึกปฎิบัติงานด้านเทคนิค สามารถหางานได้ง่าย
  โดยใช้ทักษะและความสามารถพร้อมประสบการณ์ที่ได้รับจากประเทศญี่ปุ่นตามที่ได้ฝึกอบรมและบริษัทของเราจะเลือกสนับสนุน บริษัทที่เป็นบริษัทของประเทศญี่ปุ่นที่ตั้งในประเทศไทยเป็นหลัก

3.แนะนำบริษัทเราที่เปิดในท้องถิ่น

ขอแนะนำสิ่งที่เกี่ยวกับธุรกิจของเรา

JOHNAN HRD (Thailand) Limited.((อยู่ในพื้นที่ : โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นซากุระ ศรีราชา)

JOHNAN HRD (Thailand) Limited
(อยู่ในพื้นที่ : โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นซากุระ ศรีราชา)

 • ชื่อบริษัท : บริษัท โจนัน เอชอาร์ดี (ประเทศไทย) จำกัด
 • จัดตั้ง : เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
 • เงินลงทุน : 2,000,000 บาท (สองล้านบาท)
 • ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 344/22, 344/23 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านโมเดิร์นทาวน์ ถ.ศรีราชา - หนองยายบู่ ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
 • ใบอนุญาตประกอบการ : เลขที่ 006/2560 (กระทรวงศีกษาธิการประเทศไทย)
 • จัดตั้งโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นซากุระ เชียงราย : เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2552
 • ผู้รับผิดชอบ : โดย คุณคาซูนาริ โทชินัย
 • โทรศัพท์ : +66 3-300-2311 แฟกซ์ : +66 3-300-2322
 • Home page : www.johnan.com

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นซากุระ ศรีราชา

โรงเรียนของเราดำเนินการสอนภาษาญี่ปุ่นที่เน้นหลักสูตรในการสร้าง “ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการผลิต” ซึ่งใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของกลุ่มบริษัท JOHNAN
ผู้ฝึกปฎิบัติงานด้านเทคนิคและบริษัทผู้รับผู้ฝึกปฎิบัติงานด้านเทคนิคจะมีส่วนร่วมในการใช้ระบบการปฎิบัติงานด้านเทคนิคนี้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดด้วยกันทั้งสองฝ่าย

【หลักสูตรที่ใช้ในการศึกษา】

  • ・มินนะ โนะ นิฮงโกะ บทที่ 1 - บทที่ 25
  • ・แนนำแนวทางการใช้ชิวิต 「ในประเทศญี่ปุ่น」(ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น)
  • ・มารยาททางธุรกิจ
  • ・ศึกษาพื้นฐานของการผลิต (ความปลอดภัย, 5ส, การตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ในประจำวัน, คู่มือการปฎิบัติงาน เป็นต้น)
ทางเข้าด้านหน้าของ JOHNAN HRD
บรรยากาศในห้องเรียนของโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นซากุระ ศรีราชา
บรรยากาศที่สำเร็จการศีกษาที่โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นซากุระ เชียงราย

4.คู่ค้าพันธมิตรทางธุรกิจ

บริษัทเราร่วมลงทุนกับบริษัทจัดหางาน ไทย เจแปน บิสซิเนส เน็ทเวิร์ค จำกัด ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2560 ดำเนินธุรกิจการสร้างบุคลากรในรูปแบบของการหมุนเวียนผู้ฝึกปฎิบัติงานด้านเทคนิคชาวไทย

Thai Japan Business Network Manpower Co.,Ltd คู่ค้าพันธมิตรทางธุรกิจ
 • ชื่อบริษัท : บริษัทจัดหางาน ไทย เจแปน บิสซิเนส เน็ทเวิร์ค จำกัด
 • จัดตั้ง : เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
 • เงินลงทุน : 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาท)
 • ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 53 อาคาร ศิวาเทล ชั้น 12 ห้อง 1205 ถ. วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
 • ใบอนุญาตประกอบการ : เลขที่ 1184/2557 (กระทรวงแรงงานประเทศไทย)
 • จัดตั้งโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นซากุระ เชียงราย : เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2552
 • ใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน : 009/2556 (กระทรวงศึกษาธิการประเทศไทย)
 • ผู้รับผิดชอบ : โดย คุณโนมูระ เคนอิจิ
 • โทรศัพท์ : +66 2-253-9520 แฟกซ์ : +66 2-253-9521
 • E-Mail :info@tibnbkk.com
 • Home page : www.tjbn.co.th

ย้อนกลับไปด้านบน